Pigers og kvinders rettigheder i Mali

Overrækkelse af vielsesattester, 2010 Overrækkelse af vielsesattester, 2010

Maliske piger og kvinders rettigheder er beskyttet af både nationale love og internationale konventioner. Men der er langt fra lovgivning og konventioner til den virkelighed, som mange maliske kvinder befinder sig i.

Mali har underskrevet de vigtigste internationale konventioner: CEDAW (FN's Kvindekonvention) til beskyttelse mod alle former for diskrimination af kvinder, og MAPUTO-protokollen, der sikrer mænd og kvinder ligeret i ægteskabet.

Den vigtigste nationale lov er Code du Mariage et de la Tutelle (CMT) med regler for at indgå ægteskab og være formynder for umyndige børn.

Den daglige praksis bliver tit bestemt af den lokale imam på basis af hans tolkning af Koranen.

Nedenunder kan du læse om forskellige konventioner og bestemmelser samt deres indvirkning på piger og kvinder i Mali.

Ægteskab, arbejde og skolegang

Code du Mariage et de la Tutelle:

 • det er en ret at gifte sig på tværs af religiøse og etniske skel
 • manden skal være mindst 18 år, kvinden mindst 16 år
 • begge skal give samtykke til ægteskabet over for en myndighedsperson
 • tvangsægteskab er forbudt
 • brudeprisen må ikke overstige 20.000 FCFA (226 DKK) for en ung pige  og 10.000 FCFA (113 DKK) for en kvinde. Hvis brudeprisen ikke bliver betalt, kan kvindens familie kræve skilsmisse
 • for at et ægteskab er gyldigt, skal det være registreret på rådhuset, og der skal være udstedt en vielsesattest
 • manden og kvinden har de samme rettigheder og pligter i ægteskabet

MEN:
Det er almindeligt, at aftaler om ægteskab bliver indgået mellem familier, ofte når pigerne er ganske unge. Den gennemsnitlige ægteskabsalder for piger er 16 år.

Mange ægteskaber bliver ikke registreret på rådhuset, og hvis manden er utilfreds med ægteskabet, kan han uden videre bortvise kvinden. Uden vielsesattest kan hun ikke bevise sin ret til hjem eller børn.

Og loven siger, at

 • en mand kan have op til fire koner. Han er familiens overhoved, der bestemmer hvor familien skal bo, og han har pligt til at sørge for den
 • ægteskabet kan indgås med fælleseje eller særeje. I polygame ægteskaber, eller hvis ægteskabet  ikke er registreret på rådhuset, gælder særeje

CEDAW:

 • kvinder har samme ret til arbejde som mænd
 • kvinder skal have mulighed for at udføre det samme arbejde som mænd

MEN:
Kun 18,2 % af kvinderne har gået i skole.

Mange kvinder har ikke noget identitetskort og har derfor ikke ret til at drive handel. De kan ikke rejse frit omkring i Mali for at søge arbejde, og de har ikke adgang til banklån eller kreditter.

FN's Børnerettighedskonvention:

 • alle børn har ret til skolegang og til at udvikle deres evner og muligheder

MEN:
Kun 55 % af piger i Mali går i skole (2010). 33 % af dem forlader skolen uden en eksamen. Kun 20,3 % af kvinder kan læse.

Mange piger mangler en fødselsattest, der er nødvendig for at blive indskrevet i skolen.

Vold mod kvinder

FN resolution 48/104 definerer vold som ”enhver handling, enhver forsømmelse og enhver trussel, der påfører eller truer med at påføre kvinder fysiske eller psykiske traumer.”

I hverdagen er maliske kvinder udsat for mange former for vold, psykologisk, seksuel, fysisk og økonomisk både i hjemmet og i det offentlige rum.

Selv om den maliske straffelov på papiret beskytter kvinderne, er det nedarvede kulturelle mønstre, der bestemmer:

 • manden kan bortvise sin kone fra hjemmet og sende hende tilbage til sin familie
 • manden kan forlade sin kone og børn og nægte at betale for deres underhold
 • det er almindeligt at kvinder bliver udsat for fysisk vold fra deres mand eller mandlige slægtninge

Hvis en kvinde går til politiet, nægter politiet som regel at tage rapport

Næsten alle kvinder er omskåret, en medvirkende årsag til at 1 ud af 15 dør i forbindelse med fødslen. 45% har ingen adgang til fødselshjælp.

Kilder: WILDAF Mali, Bulletin statstique 2007

 

Flere piger får papir på deres identitet

Giv en pige ret kampagnen uddeler fødselsattester og ID-papirer til piger og kvinder i ni forskellige områder i Mali.
Fra efteråret 2016 er kampagnen med succes rykket til den konfliktramte Gao-provins i det nordlige Mali. Her har 500 piger i Gao fået fødselsattester i 2017, og 1200 står nu på venteliste til at få en. - Læs mere.

KULU har siden 2008 samarbejdet med det maliske kvindenetværk MUSONET om at udstede fødselsattester og andre ID-papirer til piger og kvinder i Mali. Mere end 4.000 kvinder og piger har fået bevis på deres ret takket være Giv en pige ret kampagnen samt støtte fra kampagnepartnere og fonde. 
 


GIV en pige ret - Bidrag via webshoppen