Om kampagnen "Giv en pige ret"

1.500 unge kvinder har nu fået en identitet

Fra 2015 indtil august 2016 har over 1500 piger og kvinder i Mali fået et bevis på, at de eksisterer: De har fået en fødselsattest. Samlet set betyder det, at over 3000 unge kvinder nu har fået hjælp gennem Kvindernes U-landsudvalg til at få den fødselsattest eller identitetskort, der bliver taget for givet af alle os herhjemme, men er så afgørende i Mali, fordi den åbner så mange nye døre.

Med de 1500 nye fødselsattester har vi overhalet det mål, som Kvindernes U-landsudvalg, KULU, opsatte, da vi lancerede kampagnen ’Giv en pige ret’ den 25. november 2008: At skaffe 2.000 piger bevis på deres eksistens og dermed rettigheder.
Siden har vi sat nye mål: Vi vil gerne hjælpe 4.000 unge kvinder og piger med at få fødselsattester, identitetskort eller vielsesattester. Men der er lang vej endnu for pigerne og mange kvinder i Mali, fordi godt halvdelen af piger og kvinder ikke har noget bevis på deres eksistens.

Kampagnen er et samarbejde mellem KULU og den maliske kvindeorganisation MUSONET, der har den direkte kontakt med pigerne og deres forældre. Når fødselsattesterne og/eller ID-kort udstedes, indgår forældrene en kontrakt med MUSONET, der forpligter dem til at lade pigerne fortsætte i skole, indtil pigerne har bestået afgangsprøverne. Dermed forpligter forældrene sig også til ikke at gifte pigerne væk, før de er fyldt 18 år, hvilket samtidig betyder, at Giv en pige ret-kampagnen også sigter efter at mindske antallet af børneægteskaber.

Helt grundlæggende betyder udstedelsen af attesten, at de unge kvinder nu rent faktisk også på papiret eksisterer - før var der ingen beviser på deres eksistens. Med fødselsattesterne følger også en række helt basale rettigheder, som de unge kvinder ikke har haft indtil videre. Det er bl.a. retten til at komme i skole,og at få et identitetskort, som giver retten til at stemme, at de kan rejse frit i Mali, oprette en bankkonto eller få en vielsesattest. Ligeledes kræver det en fødselsattest at få en vielsesattest, der fx giver adgang til at eje egen bolig, og få forældremyndighed over børn ved en eventuel skilsmisse, eller at arve efter sin afdøde mand.

Takket være MUSONET og gavekortene fra KULU’s ’Giv en pige ret’ kampagne er de maliske piger og kvinder nu bedre rustede til at tage del i udviklingen i Mali og Afrika.

En af de piger, der gennem projektet har fået en fødselsattest og dermed er kommet i skole er Nasoun Doumbia. Her kan du læse hendes personlige historie.


Uden fødselsattest

 • Kan en pige ikke komme i skole
 • Kan en kvinde ikke få et identitetskort
 • Kan en kvinde ikke stemme
 • Kan en kvinde ikke få en vielsesattest

Uden identitetskort

 • Kan en kvinde ikke rejse frit i Mali
 • Kan en kvinde ikke oprette en bankkonto eller få et lån

Uden vielsesattest

 • Har en kvinde ingen ret til ejendom
 • Har en kvinde ingen ret til sine egne børn ved skilsmisse
 • Har en kvinde ingen arveret efter sin ægtefælle

Kampagnens formål:

- at sikre piger og kvinder bedre adgang til basale rettigheder i samfundet i Mali, ved at de får de officielle papirer, der giver dem legale rettigheder

- at piger og kvinder kan spille en aktiv rolle i samfundet i Mali

- at skabe større forståelse i Danmark og Mali for ulandskvinders og -pigers vilkår og rettigheder og sikre støtte til verdens fattigste kvinder

Kampagnen omfatter:

 • Salg af gavebeviser i Danmark. Hvert solgt gavebevis svarer til en fødselsattest, et id-kort eller en vielsesattest for en pige eller kvinde i Mali
  Salg af mindst 4000 gavebeviser i Danmark med det formål at sikre, at mindst 2000 unge piger og kvinder i Mali kan erhverve sig en fødselsattest, og eller en vielsesattest og eller et id-kort hos myndighederne. Hvert gavebevis til 250 kr. i Danmark sikre en pige eller kvinde et af de nødvendige papirer.

 • Uddannelse af rettighedsambassadører samt en kampagne i Mali for at udbrede viden om kvinders rettigheder og vigtigheden af, at kvinder får identitetspapirer
  Yderligere 'Giv en pige ret' informations- og marketingkampagne i Danmark i forbindelse med
  internationale kvinde- og menneskerettighedsdage for at skabe opmærksomhed omkring problemstillingen.
  Herunder salg af gavebeviser på de internationale kvinde-/menneskerettighedsdage: Den internationale
  kvindedag den 8. marts, Mors dag i maj, Den panafrikanske kvindedag den 31. juli, Pigens
  Dag den 11. oktober og den Internationale 16- dages kampagne mod vold mod kvinder den
  25. november–10. december.

 • Information, arrangementer og events i Danmark for at skabe opmærksomhed og opbakning til kampagnen

Kampagnen er en fælles kampagne mellem KULU og MUSONET i Mali. Kampagnen er bygget op af tre komponenter, der understøtter hinanden og sikre kampagnens langsigtede perspektiv og bæredygtighed. Kampagnen gennemføres i flere forskellige kommuner og 5 lokaliteter som et samarbejde mellem MUSONET og medlemsorganisationer, der har et grundigt kendskab til lokalområderne. I løbet af 2016 rykker kampagnen til Gao i det nordøstlige Mali, som indtil for nylig har været påvirket af borgerkrig og uroligheder, men nu er beskyttet af FNs tilstedeværelse i området. WILDAF Mali, der har en indgående viden om det nordlige Mali, og er en veletableret partner i MUSONET, står for programmet i Gao.

 

Flere piger får papir på deres identitet

Giv en pige ret kampagnen uddeler fødselsattester og ID-papirer til piger og kvinder i ni forskellige områder i Mali.
Fra efteråret 2016 er kampagnen med succes rykket til den konfliktramte Gao-provins i det nordlige Mali. Her har 500 piger i Gao fået fødselsattester i 2017, og 1200 står nu på venteliste til at få en. - Læs mere.

KULU har siden 2008 samarbejdet med det maliske kvindenetværk MUSONET om at udstede fødselsattester og andre ID-papirer til piger og kvinder i Mali. Mere end 4.000 kvinder og piger har fået bevis på deres ret takket være Giv en pige ret kampagnen samt støtte fra kampagnepartnere og fonde. 
 


Mama Koite Doumbia, MUSONET, 8. marts 2016:
  >> Med de sociale, økonomiske og politiske udfordringer Mali kæmper med nu, er kvinders og pigers deltagelse som ligestillede partnere med mænd og drenge i hjertet af arbejdet for at opnå bæredygtig udvikling, fred, sikkerhed og fuld respekt for menneskerettigheder samt styrkelse af kvinders rettigheder i Mali <<


Ambassadør for Giv en pige ret, Lotte HeisePrøv at forestille dig at du faktisk ikke eksisterer!

Lotte Heise Foredragsholder og entertainer


AddThis Social Bookmark Button

Gavekort

Giv en gave med mening
Giv en pige eller hendes mor ret ved at købe et gavebevis
 
Læs mere om "Giv en pige ret", og om hvad et ægtepar vinder ved at få papir på det.

GIV en pige ret - Bidrag via webshoppen