Om Kvindernes U-landsudvalg KULU

Besøg KULU’s hjemmeside

Kvindernes U-landsudvalg KULU er en udviklingsorganisation, og vi arbejder for at forbedre kvinders rettigheder i ulandene. Vi mener, at kvinder og piger kan være lige så stor en ressource for udviklingen af deres landsbyer og samfund som drenge og mænd – men det kræver, at kvinderne får retten og muligheden.

Vi samarbejder pt. med lokale kvindenetværk og organisationer i bl.a. Mali og DR Congo, som er to af de steder i verden, hvor kvinder har de ringeste vilkår. Vores arbejde for køn og klima arbejdet og oplysningsarbejde er ligeledes en vigtig del af KULU’s daglige arbejde. Herudover er KULU en anerkendt spiller på både den nordiske og internationale scene, når det kommer til at sætte kampen for kvinder og kvinders rettigheder på den politiske dagsorden og i FN’ regi.

Vi er en tværpolitisk u-landsorganisation og paraplyorganisation for 23 kvindeorganisationer, ligestillingsudvalg og andre organisationer i Danmark samt en kreds af individuelle medlemmer.
KULU arbejder på grundlag af Handlingsplanen fra FN’s 4. Verdenskvindekonference i Beijing 1995 og opfølgende FN-vedtagelser (Beijing+15) samt FN’s kvindekonvention (CEDAW).

På vores hjemmeside kan du læse meget mere om KULU som organisation, vores arbejdsområder, organisationens økonomi og historie, visioner og arbejdsprogram m.m.

Besøg hjemmesiden her 

Flere piger får papir på deres identitet

I perioden januar 2016 til februar 2017 er der uddelt 1550 fødselsattester til piger i ni forskellige områder i Mali, heriblandt den konfliktramte provins Gao i den nordlige del af landet. Det fortæller KULUs partner i Mali, MUSONET. Gao provinsen har siden efteråret 2016 været en del af Giv en pige-kampagnen, hvor der er blevet uddelt 300 attester.

KULU har i samarbejde med den lokale maliske partner MUSONET støttet arbejdet med at få udstedt fødselsattester og andre identitetspapirer til piger og kvinder i Mali siden 2008. Mere end 3.500 kvinder og piger har fået bevis på deres ret takket være Giv en pige ret kampagnen samt støtte fra kampagnepartnere og fonde. 
 


AddThis Social Bookmark Button

Gavekort

Giv en gave med mening
Giv en pige eller hendes mor ret ved at købe et gavebevis
 
Læs mere om "Giv en pige ret", og om hvad et ægtepar vinder ved at få papir på det.

GIV en pige ret - Bidrag via webshoppen