Om Kvindernes U-landsudvalg KULU

Besøg KULU’s hjemmeside

Kvindernes U-landsudvalg KULU er en udviklingsorganisation, og vi arbejder for at forbedre kvinders rettigheder i ulandene. Vi mener, at kvinder og piger kan være lige så stor en ressource for udviklingen af deres landsbyer og samfund som drenge og mænd – men det kræver, at kvinderne får retten og muligheden.

Vi samarbejder pt. med lokale kvindenetværk og organisationer i bl.a. Mali og DR Congo, som er to af de steder i verden, hvor kvinder har de ringeste vilkår. Vores arbejde for køn og klima arbejdet og oplysningsarbejde er ligeledes en vigtig del af KULU’s daglige arbejde. Herudover er KULU en anerkendt spiller på både den nordiske og internationale scene, når det kommer til at sætte kampen for kvinder og kvinders rettigheder på den politiske dagsorden og i FN’ regi.

Vi er en tværpolitisk u-landsorganisation og paraplyorganisation for 23 kvindeorganisationer, ligestillingsudvalg og andre organisationer i Danmark samt en kreds af individuelle medlemmer.
KULU arbejder på grundlag af Handlingsplanen fra FN’s 4. Verdenskvindekonference i Beijing 1995 og opfølgende FN-vedtagelser (Beijing+15) samt FN’s kvindekonvention (CEDAW).

På vores hjemmeside kan du læse meget mere om KULU som organisation, vores arbejdsområder, organisationens økonomi og historie, visioner og arbejdsprogram m.m.

Besøg hjemmesiden her 

Flere piger får papir på deres identitet

Giv en pige ret kampagnen uddeler fødselsattester og ID-papirer til piger og kvinder i ni forskellige områder i Mali.
Fra efteråret 2016 er kampagnen med succes rykket til den konfliktramte Gao-provins i det nordlige Mali. Her har 500 piger i Gao fået fødselsattester i 2017, og 1200 står nu på venteliste til at få en. - Læs mere.

KULU har siden 2008 samarbejdet med det maliske kvindenetværk MUSONET om at udstede fødselsattester og andre ID-papirer til piger og kvinder i Mali. Mere end 4.000 kvinder og piger har fået bevis på deres ret takket være Giv en pige ret kampagnen samt støtte fra kampagnepartnere og fonde.